.

โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  จังหวัดสุโขทัย

 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

เว็บเกี่ยวกับการศึกษา
www.eduzones.com

  Home page    Management information System MMS.. 
Management information System MMS..
The library science. Other groups

 
Code group. Group name. Last Updated (D / M / Y).
Management systems.
000    เบ็ดเตล็ด ทั่วไป 09/08/2560 Unmanageable
100    ปรัชญา 09/08/2560 Unmanageable
200    ศาสนา 09/08/2560 Unmanageable
300    สังคมศาสตร์ 09/08/2560 Unmanageable
400    ภาษา 09/08/2560 Unmanageable
500    วิทยาศาสตร์ 09/08/2560 Unmanageable
600    เทคโนโลยี 09/08/2560 Unmanageable
700    ศิลปะและนันทนาการ 09/08/2560 Unmanageable
800    วรรณคดี 09/08/2560 Unmanageable
900    ประวัติศาสตร์ 09/08/2560 Unmanageable

News for Center.
 

ท่านยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ


 
 
นายสังวาลย์ พลอยดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม
 
 
 
June 2562
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 16 June 2562
 
All online 1 People
IP number 54.226.102.115
You are visitor number 74,298
 

แผนงาน

 
: โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม
หมู่ 2 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
Tel : 055615653
Email : yangsai26@gmail.com